Leveransvillkor

Leveransvillkor
Leveranser av varor från MediCarrier sker inom två vardagar efter beställning, på ordinarie/överenskommen leveransdag till angiven leveransplats (lastkaj eller motsvarande). I samband med extratjänster debiteras beställaren enligt särskild prislista. Exempelvis vid inbärning till annan plats än överenskommen leveransplats tillkommer en fraktavgift på 150 kronor/tillfälle.

Extrabeställning/extraleverans
Vid extra stopp/adress utöver överenskommen leveransplats debiteras 150 kronor/adress.
Snabborder: Vid extraleverans utöver avtalad leveransdag debiteras en frakt- och hanteringsavgift på 450 kronor.
Expressorder: Vid extra snabb leverans kan vi erbjuda våra kunder en expressorder mellan kl 07:30 -16:00 och som då levereras inom 2-3 timmar till en kostnad av 1000 kronor.

Vid extraleverans orsakad av MediCarrier debiteras ingen fraktkostnad eller småorderavgift.

Ej levererade beställda varor
MediCarrier skall, på beställarens begäran, erbjuda fri ersättningsleverans i samband med felleverans eller ej levererade beställda varor.