Transducerskydd till ultraljudsprober för all gynekologisk och obstetriskt ultraljud

Detta är ett nytt avtal på en artikel som inte varit centralt upphandlad tidigare och som gäller fr o m 2018-07-02 och omfattar ett transducerskydd till ultraljudsprober för all gynekologisk och obstetriskt ultraljud inom öppen och sluten vård. Upphandlingen har genomförts nationellt.

Transducerskyddet är dokumenterat puderfri, påverkar ej ultraljudsbilden negativt. Transducerskyddet passar de vanligast förekommande vaginala ultraljudstransducers.

Artikeln (art nr 91118) beställs via MediCarrier.

Vid frågor till SLL Upphandling kontakta ansvarig upphandlare Katie Andersson, e-post: katie.andersson@sll.se

För mer information under avtalsperioden se http://www.upphandling.sll.se/avtal