Utfasningslistan

Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier är en del av landstingets kemikaliestrategi och har utarbetats inom ramen för det miljöpolitiska programmet Miljöutmaning 2016.

Utfasningslistan