Miljöinformation om upphandlingsobjekten

Sjukvårdsartiklar

Anestesi- och intensivvårdsartiklar – Objnr SLL510
Miljökrav har ställs på att på att produkterna inte ska innehålla ftalater eller PVC.
En hel del undantag från kraven har dock fått göras på grund av att det inom vissa produktgrupper är begränsad tillgång på produkter som är tillverkade i andra plastmaterial än PVC. Vi har därför även ställt ett avtalskrav på att om produkter, som är undantagna från kraven, innehåller PVC och/eller ftalater ska leverantören under avtalstiden arbeta för att byta det till annat material/mjukgörare.

Centrala katetrar med tillbehör – Objnr SLL473
Miljökrav har ställts på innehåll av PVC och farliga kemikalier (utfasningslistan).

EKG-artiklar och registreringspapper – Objnr SLL439
Krav har ställt på att produkterna inte får innehålla avvecklings- eller minskningsämnen som finns på Stockholms läns landstings utfasningslista samt att de inte får innehålla ftalaterna DEHP (Di (2-etylhexyl)ftalat, DBP dibutylftalat eller BBP butylbensulftalat.

Förbandsartiklar – Objnr SLL570
Miljökrav har ställts på innehåll av antimikrobiella och allergena tillsatser, Lanolin, PVC och farliga kemikalier (utfasningslistan).

Injektions- och infusionsartiklar – Objnr SLL470
Miljökrav har ställts på att inga avvecklings- eller minskningsämnen på Stockholms läns landstings utfasningslista får ingå i produkterna. Undantag från kravet har givits för innehåll av PVC och ftalater i vissa produktgrupper. Orsaken är att det på marknaden i dag inte finns fullgoda ersättningsmaterial till PVC i dessa produkter.

Inkontinensartiklar – Objnr SLL520
Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftalater och farliga kemikalier (utfasningslistan) samt på klorfri blekning och optiska vitmedel i inkontinensskydd, blöjor och underlägg.

Instrument och sjukvårdsartiklar – Objnr SLL480
Miljökrav har ställts på att produkterna ska vara ftalat- och PVC-fria samt att elektriska produkter ska uppfylla RoHS-direktivet. För att ökar livslängden och på så sätt minska miljöbelastningen har det i denna upphandling ställt krav på att instrument ska vara av en högre avdelningskvalitet. Det har även ställts sociala kvalificeringskrav utifrån uppförandekoden.

Näringspreparat med tillbehör – Objnr SLL980
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla ftalaterna DEHP (Dietylhexylftalat), DBP (Dibutylftalat) eller BBP (Bensylbutylftalat) samt att produkter inte ska innehålla PVC eller bisfenol A. Undantags från kravet gällande PVC har gjorts för konnektor på sondmatningsaggregat.

Op- och undersökningshandskar – Objnr SLL471
Miljökrav har ställs på att handskarna ska vara puderfria samt att de inte ska innehålla PVC, ftalater, bisfenol A, antimikrobiella ämnen, azofärgämnen eller kolofonium.

Operationsartiklar, engångs – Objnr SLL583
Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftalater och farliga kemikalier (utfasningslistan) samt klorfri blekning av cellulosa.

Patientidentifikation – Objnr SLL495
Miljökrav har ställts på att produkterna inte får innehålla ftalater, PVC eller bisfenol A.

Steriliseringsprodukter – Objnr SLL448
Miljökrav har ställts på innehåll av PVC och farliga kemikalier (utfasningslistan) samt på klorfri blekning och användning av optiska vitmedel.

Sutur och staplingsprodukter – Objnr SLL582
Miljökrav har ställts på innehåll av PVC och farliga kemikalier (utfasningslistan).

Sårvård special – Objnr SLL572
Miljökrav har ställts på innehåll av allergena tillsatser, PVC och farliga kemikalier (utfasningslistan). I sortimentet ingår olika typer av silverförband. Silver är en av många faktorer som kan bidra till antibiotikaresistenta bakterier.

Sängar och bäddutrustning – Objnr SLL320
Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftalater, bromerade flamskyddsmedel, formaldehyd och andra farliga kemikalier (utfasningslistan).

Tryckmätningsset – Objnr SLL472
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla ftalater eller bisfenol A. Det har även ställts ett avtalskrav på att om produkterna innehåller PVC ska leverantören under avtalstiden arbeta för att byta till annat material.

Urologi, endoskopi och sonder – Objnr SLL503
Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftalater och farliga kemikalier (utfasningslistan).

Labartiklar

Blodprovtagningsartiklar – Objnr SLL412
Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftalater och farliga kemikalier (utfasningslistan).

Diabetesprodukter – Objnr SLL425
Miljökrav har ställts på innehåll av PVC och farliga kemikalier (utfasningslistan).

Laboratorieartiklar – Objnr SLL410
Miljökrav har ställts på innehåll av PVC och farliga kemikalier (utfasningslistan).

Laboratorieutrustning med tillbehör – Objnr SLL411
Krav har ställts på att mätinstrument ska uppfylla RoHS-direktivet, att produkterna inte får innehålla avvecklings- eller minskningsämnen som finns på Stockholms läns landstings utfasningslista samt att kvicksilver, kadmium och bly i batterier ska understiga specifika haltgränser.

Tester och reagenser – Objnr SLL418
Miljökrav har ställts på innehåll av farliga kemikalier (utfasningslistan).

Förbrukningsartiklar

Batterier – Objnr SLL145
Miljökrav har ställts på innehåll av tungmetaller och farliga kemikalier (RoHS-direktivet).

Husgerådsartiklar – Objnr SLL720
Miljökrav har ställts på att produkterna inte ska innehålla PVC eller bisfenol A samt att de inte får innehålla de avvecklingsämnen som finns på Stockholms läns landstings utfasningslista för kemikalier i varor och förbrukningsartiklar. Krav har även ställt på att elektriska produkter ska uppfylla RoHS-direktivet.

Kemisk-tekniska produkter och städutrustning – Objnr SLL730
Miljökrav har ställts på innehåll av farliga kemikalier utifrån Stockholms läns lanstings utfasningslista 2012-2016, parabener, biocider, parfym, EDTA, aromatiska och halogenerande lösningsmedel, alkylfenoletoxylater , aktivt klor, tensiders nedbrytbarhet samt ingående ämnens bioackumulerbarhet.

Livsmedel – Objnr SLL900
Krav har ställts på att allt kaffe, vissa tesorter och kaffemjölk (ej laktosfri) ska vara ekologiskt producerade.

Ljuskällor – Objnr SLL371
Miljökrav har ställts på energieffektivitet i relation till ljusutbyte samt innehåll av farliga kemikalier och tungmetaller (RoHS-diektivet).

Pappers- och plastvaror – Objnr SLL760
Miljökrav har ställts på innehåll av farliga ämnen enligt landstingets utfasningslista. Krav har även ställts att mjukpapper ska uppfylla kriterierna för Svanen, EU-blomman, Bra miljöval eller motsvarande, på klorfri blekning, optiska vitmedel i pappers-/kartongmassa samt att råvarorna ska härstamma från ett hållbart skogsbruk. För att minska förbrukningen av fossil olja har plastmuggar valts bort till förmån för pappersmuggar. Därtill har två sopsäckar och en soppåse tillverkade av biobaserad polyetenplast upphandlats. Dessa är tillverkade av förnybart material med betydligt lägre klimatpåverkan. De biobaserade säckarna och påsarna är markerade med en blomma i katalogen och beställningssystemet för att indikera att det är ett resurseffektivt val.

Yrkeskläder och skor – Objnr SLL358
Upphandlingen är gjord genom Kommentus Gruppen AB och miljökraven är ej kända. Produkterna innehåller dock inga stora mängder miljöstörande ämnen.

Kontorsartiklar

Kontorsmateriel – Objnr SLL820
Miljökrav har ställts på att produkterna inte får innehålla de avvecklingsämnen eller minskningsämnen som finns på Stockholms läns landstings utfasningslista 2012-2016 för Kemikalier i varor och förbrukningsartiklar.

Krav har även ställts på att produkterna ska vara parfymfria, att massa som ingår i pappersprodukter ska vara blekt utan klorgas, att optiska vitmedel inte ska vara tillsatt till massa eller andra pappersdelar som ingår i produkterna samt att pappersråvarorna ska härstamma från ett hållbart skogsbruk.

Kopieringspapper – Objnr SLL825
Miljökrav har ställts på att kopieringspappret ska uppfylla kriterierna för Svanen, EU-blomman, Bra miljöval eller motsvarande samt att pappersråvaran ska härstamma från ett hållbart skogsbruk. Krav har även ställts på klorfri blekning av pappersmassan.

Toners / datatillbehör & erg.hjälp medel – Objnr 802
Så här ska ni gå tillväga för att beställa Miljöboxar för återtag av toners, även cd, dvd disketter kan läggas i denna box.

Skicka ett mail till sll@atea.se med ”Beställning Miljöbox toners” i ämnesfältet. Ange leveransadress och antal lådor som önskas.

Denna tjänst är gratis. Det finns en returfraktsedel bifogad med boxen.