Nytt avtal SLL412 Blodprovtagningsartiklar 2017

Den 1 oktober 2017 startar den nya avtalsperioden för SLL412 Blodprovtagningsartiklar 2017.
Avtalsperioden är 2 år och kan förlängas upp till 24 månader.

Avtalet omfattar blodlancetter, blodgassprutor, kapillärprotagningsrör, blodvaggor, kanylburkar, microrör, blodcaps, proppar, stasband, transporthylsor, venprovtagningsrör, venprovtagningskanyler, venprovtagningsset mm.

Molek AB är en ny leverantör som avtalats med blodvaggor i tre olika modeller.

Frågor om upphandlingen besvaras av:
Josette Haak, upphandlare, e-post josette.haak@sll.se

Frågor under avtalsperioden besvaras av:
Ann-Mari Andersson, avtalscontroller, e-post anna.andersson@sll.se