Nytt avtal EKG-Artiklar 2018

Meddelande från SLL Upphandling

Nytt avtal  fr.o.m. 2018-09-01

Nu finns ett nytt avtal för EKG-Artiklar. Avtalet omfattar EKG elektroder, registreringspapper och gel till ultraljud. Stockholms läns landstings förvaltningar, bolag och stiftelser, TioHundra AB samt de leverantörer som SLL har vårdavtal med rätt att avropa.

Avtalet omfattar bland annat EKG elektroder, registreringspapper och gel till ultraljud.

Alla förbrukningsartiklar på avtalet beställs via MediCarrier.

Vid frågor om avtalet vänlig kontakta Dimitra Kalivas, Upphandlare/Avtalscontroller, dimitra.kalivas@sll.se

För mer information under avtalsperioden se http://www.upphandling.sll.se/avtal