Nytt avtal Diabetesprodukter SLL425

Meddelande från SLL Upphandling:

Från 1 juni 2018 gäller ett nytt avtal avseende Diabetesprodukter. Detta avtal omfattar mätstickor till blodglukos/ketonmätare, pennkanyler, lancetter och insulinsprutor. Sortimentet speglar det sortiment som är förskrivningsbart via beställningsportalen och förbrukningshjälpmedel i hemmet.

Kontaktperson för avtalet är Michaela Zetterquist, e-post michaela.zetterquist@sll.se