Meddelande från Smiths Medical Sverige AB

Bästa kund!

Vi måste tyvärr meddela dig att vi kan komma att ha en begränsad tillgång på vissa Smiths Medical-produkter de närmaste veckorna (produkterna identifieras i tabellen nedan).

Vi håller just nu på att övergå till ett nytt anmält organ för vår CE-registrering och på grund av skyldigheter att uppfylla vissa villkor kan detta medföra minskad produktion.

I nuläget är det för tidigt att säga om, och hur länge, vi kommer att ha ett begränsat produktutbud. Vi ber dig höra med en representant från kundservice för information om tillgängliga produkter. Om produkterna inte är tillgängliga ber vi dig planera därefter så att du kan ordna med en annan leverantör medan denna övergång pågår.

Nedan anges de produkttyper som kan få begränsad tillgänglighet:

Produkt Artikel nr MediCarrier Art nr Smiths Medical
Hotline Set 61460 L-70NI
Infusionsset till Level 1, max 530 ml/min 61445 DI-60HL
Infusionsset till Level 1, max 950 ml/min 61442 DI-100

Tack för att du är kund hos Smiths Medical. Vi beklagar uppriktigt alla olägenheter.

Med vänlig hälsning,

Roderick Hopkins
Försäljningschef