Transducerskydd till ultraljudsprober för all gynekologisk och obstetriskt ultraljud

Detta är ett nytt avtal på en artikel som inte varit centralt upphandlad tidigare och som gäller fr o m 2018-07-02 och omfattar ett transducerskydd till ultraljudsprober för all gynekologisk och obstetriskt ultraljud inom öppen och sluten vård. Upphandlingen har genomförts nationellt.

Transducerskyddet är dokumenterat puderfri, påverkar ej ultraljudsbilden negativt. Transducerskyddet passar de vanligast förekommande vaginala ultraljudstransducers.

Artikeln (art nr 91118) beställs via MediCarrier.

Vid frågor till SLL Upphandling kontakta ansvarig upphandlare Katie Andersson, e-post: katie.andersson@sll.se

För mer information under avtalsperioden se http://www.upphandling.sll.se/avtal

Nytt avtal Inkontinensprodukter , SLL520

Meddelande från SLL Upphandling:

Nytt avtal gäller fr o m 2018-06-01 och omfattar absorberande inkontinensskydd, blöjor, inkontinensbyxor, urinkatetrar tappning, underlägg, urindroppsamlare, urinflaska / urinpåse samt övrigt.

Nytillkomna artiklar finns inom produktområden

 • absorberande inkontinensskydd allt-i-ett bältesskydd med extra fästpunkter
 • inkontinensskydd allt-i-ett junior
 • övriga inkontinensskydd
 • blöja 20-40kg
 • inkontinensbyxor här finns bl a fixeringsbyxa i syntet med ben i större storlekar xxxx-large, xxxxx-large samt xxxxxx-large
 • skydd för små anala läckage som kan fästas direkt på hud”Butterfly”
 • inkontinensbyxor övriga
 • tappningskatetrar hydrofil, Nelaton med vätska finns flera storlekar att välja mellan
 • tappningskateter komplett set
 • tappningskateter med olivtip
 • tappningskatetrar fö kvinnor, kompakt
 • LoFric Hydro-Kir hydrofil tappningskateter med vätska och uppsamlingspåse Nelaton samt övriga tappningskatetrar
 • underlägg i flera storlekar
 • urindroppsamlare för retraherad penis
 • urindroppsamlare i silikon sjävhätande i flera olika storlekar
 • urinpåsar i flera varianter
 • hållare sängmodell till flergångs till urinflaska
 • fekalkateterset i flera varianter
 • tarmsköjningssystem med kuffbar kateter med tillbehör
 • sköljblåsa med kon för mindre rektalt vattenlavemang 100ml
 • digitalt inkontinensskydd för utredning av urinläckage dosa/mätare för registrering av urinmängd och klockslag.

Inom flera av produktområdena finns olika förpackningsstorlekar att beställa.

Provförpackning
Inom absorberande inkontinensskydd samt analproppar finns provförpackningar med 2-5 produkter som kan förskrivas till patient från olika tillverkare, detta för att hitta en lämplig inkontinensprodukt. Artiklarna beställs via MediCarrier.

Vid frågor till SLL Upphandling kontakta nedanstående:
Ansvarig upphandlare är Katie Andersson, e-post: katie.andersson@sll.se

Nytt avtal Diabetesprodukter SLL425

Meddelande från SLL Upphandling:

Från 1 juni 2018 gäller ett nytt avtal avseende Diabetesprodukter. Detta avtal omfattar mätstickor till blodglukos/ketonmätare, pennkanyler, lancetter och insulinsprutor. Sortimentet speglar det sortiment som är förskrivningsbart via beställningsportalen och förbrukningshjälpmedel i hemmet.

Kontaktperson för avtalet är Michaela Zetterquist, e-post michaela.zetterquist@sll.se

Nytt avtal Insulinpumpar, CGM och FGM, SLL426

Meddelande från SLL Upphandling:

Från 1 juni 2108 gäller ett nytt avtal avseende Insulinpumpar, kontinuerliga glukosmätare (CGM) och Flash glukosmätare (FGM). Detta avtal omfattar insulinpumpar som beställs via Medicinsk apparatur i hemmet (MAH). Sensorer och sändare går att beställa via MediCarrier till inneliggande patienter.

Kontaktperson Michaela Zetterquist, e-post michaela.zetterquist@sll.se