VD-stab


Annika Berthold
Verkställande direktör
070-484 28 45

Anders Hellberg
Ekonomichef
070-484 28 30

Anna Murstam
HR-chef
072-582 87 57

Marie Cederholm
Affärschef
073-980 84 82

Håkan Runnstrand
Lagerchef
070-484 28 15

Magnus Hugne
Transportchef
070-484 29 92

Nina Hird
Chef Skärgårdsgods
070-484 28 41

Samtliga e-postadresser är på formen: fornamn.efternamn@sll.se