Marknad

Marie Cederholm
Affärschef
073-980 84 82

Carina Åström
Marknadskonsulent
070-484 28 13

Madeleine Johansson
Marknadskoordinator
070-737 48 37

Ciprian Tomescu
Webbansvarig
070-484 28 05

Samtliga e-postadresser är på formen: fornamn.efternamn@sll.se