Information kring britspapper på rulle

Vid upphandling av Pappers- och plastvaror 2014 beslutades att ta bort britspapper på rulle som centralt upphandlad produkt.

Bakgrunden till beslutet var att kostnader, resursförbrukning och miljöbelastning skulle minska utan att den vårdhygieniska standarden påverkades. Flera verksamheter inom landstinget har slutat använda britspapper på rulle, men andra har sett fortsatt behov av produkten, varför det nu finns centralt upphandlat inom avtal Papper och plastvaror 2017.

Rengöring och desinfektion av britsen med ytdesinfektionsmedel ska utföras mellan patienterna oavsett om britspapper/underlägg använts eller inte.