Information angående droppkammare evercare inLine

Information från OneMed Sverige AB


Information angående droppkammare evercare inLine

Vår kvalitetskontroll har rapporterat att utseendet på våra droppkammare inte uppfyller
våra uppställda specifikationer. Utseendet har beskrivits som grumligt, dimmigt och flammigt.
Orsaken har identifierats och är kopplat till råmaterialets egenskaper tillsammas
med produktionstekniska anledningar. Åtgärder i produktionen har vidtagits för att säkerställa
rätt kvalitet igen.

Läs mer här