Infobrev MC leveransproblem med infusionskran

Leveransproblem med infusionskran art nr 85891
Injektions-och infusionsartiklar

Det är stora leveransproblem med infusionskran 3-vägs med 2 decinficerbara injektionsmembran och 12 cm slang, från Codan Triplus AB, se deras informationsbrev.

Även art nr 85892, motsvarande artikel som är PVC-fri har leveransproblem.

Vi har kommit fram till följande tillfälliga lösning:

  • Ni kan beställa 3-vägskran Discofix C med 10 cm slang MC art nr 56843 eller 3-vägskran Sendal med ett injektionsmembran med 10 cm slang MC art nr 68906.
  • Kontakta CodanTriplus, Maria Carlsson, e-post mc@codantriplus.se, mobil 070 917 49 05 om ni behöver injektionsmembran till 3-vägskranarna ovan, ange hur många. Injektionsmembranen skickas kostnadsfritt direkt till kunden.